IV. ULUSAL TIP HUKUKU ve TIBBİ BİLİRKİŞİLİK KONGRESİ

 

13-15 Ekim 2017

 

Pine Bay Hotel, Kuşadası-AYDIN

 

http://www.tiphukukukongresi.com

 

BİLİMSEL PROGRAM

 

13 Ekim 2017, Cuma

 

09.30-10.00: AÇILIŞ KONUŞMALARI

 

ARA

 

1. OTURUM:10.30-12.00

 

Oturum Başkanları: -Prof.Dr. M.Fatih Yavuz - Doç.Dr. İ.Özgür Can

 

SAĞLIKTA ŞİDDET VE SONUÇLARI

 

-Sağlıkta şiddetin malpraktise ve Tıpta Uzmanlık seçimine yansımaları (Prof.Dr. Birol Demirel)

 

-Acilde şiddet ve nedenleri (Y.Doç.Dr. Başak Bayram)

 

-Şiddetin nedenleri ve yansımaları (Prof.Dr. Erdem Özkara)

 

 

 

ÖĞLE YEMEĞİ

 

 

 

2. OTURUM:13.30-15.00

 

Oturum Başkanları: -Prof.Dr. Nevzat Alkan - Prof.Dr.Halis Dokgöz

 

KLİNİKTE MALPRAKTİS

 

-Kardiyoloji uygulamalarında malpraktis (Prof.Dr. Dayimi Kaya)

 

-Nöroşirürji uygulamalarında malpraktis (Prof.Dr. Burak Sade)

 

-Hukuk uygulamasında malpraktis (Prof.Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu)

 

ARA

 

3. OTURUM:15.30-16.30

 

Oturum Başkanları: -Prof.Dr. Mehmet Tokdemir - Prof.Dr. Hakan Kar

 

MEDYA ve TIP

 

-Medya-Tıp ilişkisi: Medimagazin deneyimi-(Dr.İbrahim Ersoy)

 

-Medyanın tıbbi hatalardaki yanlı haberlerinde hukuksal boyut- (Y.Doç.Dr. Pınar Bacaksız)

 

SÖYLEŞİ  

 

-Tıp, bilirkişilik ve hukuk kavşağında karikatür. (Prof.Dr.Halis Dokgöz-Prof.Dr.Erdem Özkara)

 

14 Ekim 2017, Cumartesi

 

1. OTURUM:09.00-10.30

 

Oturum Başkanları: -Prof.Dr. Gürsel Çetin -Prof.Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu BİLİRKİŞİLİK

 

-Yeni bilirkişilik yasası ve getirdikleri (Prof.Dr. Halis Dokgöz)

 

-Bilirkişilikle ilgili yargı kararları ve Hukuksal konuda bilirkişilik (Prof.Dr. Veli Özer Özbek)

 

-Çapraz Sorgu sisteminde bilirkişilik ve teknolojinin kullanımı (Prof.Dr. Coşkun Yorulmaz)

 

-Adli Belge incelemeciliğinde bilirkişilik ve sorunlar (Doç.Dr. Ömer Kurtaş)

 

-Adli Genetik incelemelerde bilirkişilik- (Doç.Dr. Emel Hülya Yükseloğlu)

 

 ARA

 

2. OTURUM: 11.00-12.15

 

Oturum Başkanları: -Prof.Dr. Veli Özer Özbek-Prof.Dr. Nadir Arıcan

 

BİLİRKİŞİLİK ve ETİK

 

-Bilirkişilik ve uzman mütalaasında istismar örnekleri ve korunma (Prof.Dr. Erdem Özkara)

 

-Etik dışı bilirkişilik davranışlarının önlenmesi üzerine öneriler (Prof.Dr. Hakan Kar)

 

-Tıbbi uygulama hatası iddialarında sistemin sorgulanması (Prof.Dr. Aysun Balseven)

 

-Malpraktis  kavramı ve etik boyutu (Öğr.Gör.Uzm.Dr. Levent Özgönül)

 

ÖĞLE YEMEĞİ

 

 

 

3. OTURUM: 13.30-15.00

 

Oturum Başkanları: -Prof.Dr. Çağlar Özdemir-Doç.Dr. O. Murat Uyar

 

SAĞLIK SİSTEMİ, HASTA HAKLARI

 

-Türkiyede güven indeksi, güç mesafe indeksi ve sağlık sistemine yansıması- (Prof.Dr. Süleyman Kaynak)

 

-Hekimlerin Mesleki Soruşturma ve Kovuşturmaları- Tabip Odaları Onur Kurulu deneyimleri-(Doç.Dr. Ümit Ünüvar)

 

-Endikasyon dışı müdahaleler-beyhude müdahaleler -(Prof.Dr. Hakan Hakeri)

 

-Yoğun bakımda hasta otonomisi ile ilgili sık karşılaşılan sorunlar-(Prof.Dr. Necati Gökmen)

 

-Alternatif tıp ve malpraktis-(Prof.Dr.M.Selim Özkök)

 

ARA

 

4. OTURUM: 15.15-16.00

 

Oturum Başkanı: - Prof.Dr. Sunay Yavuz -Prof.Dr. Rıza Yılmaz

 

SÖZEL BİLDİRİLER 1: Başarılı Mütalaa-Bilirkişilik Örnekleri*

 

*: Bu örneklerde her bir olgu için sunum süresi 7 dakikadır. Bildiri özetlerinin değerlendirilmek üzere Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adresine 15 Ağustos 2017 tarihine kadar gönderilmesi rica olunur.

 

 

 

5. OTURUM: 16.00-17.00

 

Oturum Başkanı: -Prof.Dr. Akça Toprak Ergönen -Doç.Dr. Erdal Özer

 

SÖZEL BİLDİRİLER 2 - POSTER TARTIŞMASI

 

15 Ekim 2017, Pazar

 

08.30-14.00

 

-Kongre değerlendirme ve 2018 Kongresi program önerileri

 

-TIBBİ BİLİRKİŞİLİK KURSU

 

 

 

*Kongremiz Tübitak tarafından 2223-B Yurt içi bilimsel etkinlik düzenleme desteği kapsamında desteklenmektedir.

 

**: Kongre programında Konuşmacılar ve Oturum Başkanlarının durumundaki gelişmelere göre değişiklik yapılabilir. 

 

 

sahum-logo

Planladığımız aktiviteler:a-Ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sempozyum, seminer, panel, kurs, sergi ve benzeri bilimsel toplantılarla sağlık/hukuk çalışanlarının ve vatandaşların bilgilenmelerini sağlamak,

>>DEVAMI>>